::::: JİNEKOLOJİ ::::::

ADET DÜZENSİZLİĞİ

      Adet düzensizliğinden bahsedebilmek için, öncelikle normal adet düzenini bilmek gerekir.Üreme çağındaki bayanlardaki siklus uzunluğu ortalama 28 gündür. Siklus, adetin ilk gününden , diğer adetin başlama süresine kadar olan dönemdir.Bu oldukça geniş normal sınırlar içinde seçilmiş bir sayıdır.Çünkü, 21gün veya 35gün süren tamamen normal sikluslarada sıkça rastlanır.Yine normal kabul edilen adet kanamasının süresi genellikle 3-7 gündür.
      Adet düzensizliği, karşımıza ritm anomalileri olan sık veya seyrek adet şeklinde ; yada miktarda azalma ,artma şeklinde çıkabilir.''Hipermenore,, her ay düzenli aralar ile meydana gelen ,fakat çok şiddetli olan adet kanamasıdır.Çok defa kanama zamanı 3-6 günden fazladır.Her ay adet döneminde kaybedilen fazla kanama kansızlığa neden olabilir.Rahime (uterus) ait urlar, polipler ve enflamatuar hadiseler en sık rastlanan organik sebeplerdir.Bunun yanında hipertansiyon,diabet,hipotroidi ,kan pıhtılaşma bozuklukları gibi faktörlerde genital organ dışı sebeplerdendir."Hipomenore,,28günde bir meydana gelen, fakat kaybedilen kan miktarı normale nazaran az olan adet kanamasıdır.Sık ve derin yapılan küretaj,rahim tuberkülozu organik sebepler arasındadır.Veya tamamen hormonel kaynaklı olabilir.Ritm anomalileri olarakta polimenore veya oligomenore olarak karşımıza çıkar."Polimenore,, adetin dört hafta yerine daha kısa aralarla görülmesidir." Oligomenore,, ise seyrek aralarla görülen adet kanamasıdır.Siklus araları 35 günden fazladır.
      Bir bayanın yaşam süresi boyunca belirli dönemlerde adet düzensizliğine rastlanabilir.Puberta dediğimiz birkaç yılı kapsayan genç kızlık dönemi ve klimakterik dönem dediğimiz menepoz öncesi ,genellikle düzensizliklerin sık görüldüğü peryodlardır.Ayrıca geçirilen bir hastalık,stres, yolculuk, egzersiz veya kilo kaybıda adet düzensizliği yapabilir. Mevcut adet düzensizliğinin tesbitinde ,fiziksel ve jinekoljik muayene mutlaka yapılmalıdır.Ultrasonografi, endometrial biopsi gibi yardımcı tanı yöntemlerinden teşhisde yararlanılır.Ve hormon profili belirlenir.Bütün bunlardan elde edilen sonuçlar ışığında tedavi düzenlenir.