:::::GEBELİK VE DOĞUM:::::

AĞRISIZ DOĞUM

      Doğum uyarısına hastanın cevabı olarak tanımlanan doğum ağrısı, bilimsel olarak tam açıklık kazanmamıştır.Ancak ortak olan görüş bu ağrının giderilmesi yönündedir.Ve günümüze kadar yıllardır doğum sancılarının şiddetini minimale indirmek için değişik metotlar denenmiştir.Biz hekimler hastaya rahat yada en azından tolere edilebilir doğum seyri ve doğum sağlamak durumundayız.Çoğu hasta doğum eyleminin başlangıcında ciddi bir rahatsızlık duymamasına rağmen endişeli ve gergindir.
      Doğum sırasındaki ağrıyı hafifletmek için pekçok yöntem ve ajan kullanılabilir.Her yöntem ve ilacın kendisine göre avantajları vardır.Son on yıda obstetrikte kalitenin önemi anlamlı şekilde artmıştır.Ve tıp bilimi ağrının kontrolünde önemli aşamalar kaydetmiştir.Bu nedenle bebek için bir tehlike oluşturmamak kaydıyla doğum sırasında annede aneljezi sağlamak gerekir.Analjezi ve anestezi terimleri bazen karıştırılarak eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Oysa aneljezi, sadece ağrı duyusunun kaldırılmasını belirtir.Anestezi terimi ise duyu kaybı ile birlikte bilincinde kalktığı durumları belirtir.
      Ağrısız doğumda hasta seçimi kullanılan ilaç ve dozu kadar ekibin tecrübeside çok önemlidir.Sağlıklı ve erişkin bayanlar uygun adaylardır.Emosyonel yönden stabil olmayan , yüksek tansiyon veya tansiyonu düşük olanlarbu analjezi için uygun değillerdir.Sinirli, korkak ,psikonörotik ve psikotik hastalar için genel anestezi uygundur ve bu tip hastaları ikna etmek için çaba göstermemelidir.Şiddetli kalp ve akciğer hastalığı olanlarda epidural anestezi daha uygundur. Ancak uzun süreceği tahmin edilen ameliyatlar için genel anestezi daha az riskli olabilir. Doğum seyrinde kullanılan bu teknikler çok iyi sonuçlar verdiği için son yıllarda çok popüler hale gelmişlerdir.