:::::JİNEKOLOJİ::::::

GENİTAL ENFEKSİYONLAR

     Genital enfeksiyonlar jinekolojik şikayetlerin sık nedenlerinden olup, tanı ve tedavileri önem arz etmektedir. Bayanların birçoğunun enfeksiyonlar hakkında pek az bilgisi vardır ve hangi durumlarda doktora başvurmaları gerektiğini bilmezler.Genç kızlarımızın büyük çoğunluğu bu bölgenin hijyenini nasıl sağlayacaklarını bilmezler ve yarardan çok zarar getirecek ürünler kullanırlar.
   Lökore terim olarak beyaz akıntı anlamınada gelsede, akıntının rengi nedene bağlı olarak değişebilir.Lökorenin en sık nedeni vajinal enfeksiyondur.Kadınlarda vajinal akıntı kötü kokulu , çamaşırı kirletici ve kadının işlevini bozacak vasıfında, renginde veya kıvamında değişiklik varsa anormal olarak kabul edilir.Alt genital sistemde sebase bezleri, ter ve apokrin bezler ve onun altında bartolin bezleri mevcuttur.Bu bçlgedeki kaşıntı ve yanma hissi jinekolojik muayeneye gelenlerin %10 nunda görülür.Yakın temasla geçen yada geçmeyen birçok hastalık bunlara neden olabilir.Yapılan muayene ve tetkikler sonucu kesin ayırım yapılır.Sık görülen enfeksiyonların bazıları: