MENOPOZ

      Günümüzde menopoz adetten kesilen bayanın eskiden olduğu gibi birtakım şikayetlerine alışmakla geçirdiği bir dönem değildir.Menopozu yaşlılığın başlangıcı yada hayatın sonbaharı olarak görmekte artık gerilerde kalmıştır.Menopoz, adetlerin kalıcı olarak kesilmesidir.Bu olaydan sonra en az bir yıl içinde bayanın adet kanamaları olmamışsa menopozal döneme girmiş sayılır.Yurdumuzda menopoz yaşı ortalama 45-49 yaşları arasında değişmektedir. Gün geçtikçe yumurtalık fonksiyonlarının daha iyi tanınması ile,menopozun fizyolojik cephesi gün ışığına çıkartılmıştır.Vücuttaki hormonların özelliklede östrojenin sistemler üzerindeki etkileşmesi ve yan etkileri geniş araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur.
      Menopozdaki yıllarını doktor kontrolü dışında geçiren bir bayanı bekleyen genitoüriner sistem atrofileri, kemik erimesi, kardiyo-vasküler sistem hastalıkları ve psikiyatrik şikayetler ciddi boyuta ulaşabilir.Bu konular tek bayanların değil, ailelerin,iş çevrelerinin ve toplumun problemi olabilmektedir.Ortaya çıkan şikayetler görev başındaki bayanın iş gücünü, yönetim kararlarını ve verimliliğini, veya aile içinde çocuklarına, eşine karşı olan davranışlarını etkiliyebilmektedir.
      Türkiye'de ortalama yaşam süresinin bayanlar için 67 olduğunu kabul edecek olursak, yaklaşık hayatının 1/3'lük bölümünü menopozal dönemde geçirecek bayana iyi bir yaşam kalitesini sunmak biz hekimlerin önemli bir görevidir.Menopoza girmiş bir bayanı sadece Kadın-Doğum hekiminin değil,ayrıca Dahiliye - Psikiyatri - Fizik Tedavi ve Diyetisyenin birlikte değerlendirmesi gerekir.