:::::JİNEKOLOJİ::::::

YUMURTALIK KİSTLERİ

   Bayanlarda, özellikle üreme fonksiyonlarının temelini yumurtalıklar(overler) oluşturmaktadır.Bir yandan bazı hormonları salgılamakta, diğer yandanda yeni bir canlının temel hücresini hazırlamaktadır.Bu kadar çeşitli görevleri olan organın yapısı bozulduğunda, kendini bazı belirtiler ile gösterir.Adet düzensizlikleri, kasık veye bel ağrısı, karın şişkinliği, karın içi organlara yaptığı bası nedeniyle görülen idrar ve barsak şikeyetleri başlıcalarıdır.Bunun yanında hiçbir belirti vermeden uzun yıllar mevcut kalan ve
başka bir nedenle tesadüfen tesbit edilen vakalarda vardır.Yumurtalık kistlerinin teshisi kadar, karekteri yani habasetin olup olmadığının tesbitide önemlidir.Tanıda, ultrasonografi ve tümör belirleyicisi olan bazı tetkiklerinden yararlanılır.
      Tedavide, erken teşhisin önemi büyüktür.Yapılan inceleme sonucunda habaset düşünülmeyen, küçük ve şikayet vermeyen kistlerin tedavisinde ilaç tedavisi denenebilir.Tıbbı tedaviye rağmen küçülmeyen vakalar, yeniden değerlendirilir ve sonucundada uygulanacak olan ameliyat tipi belirlenir.Tercih edilen yaklaşımın cerrahi girişim olduğu hallerde, bunun tipi hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, tek veye çift taraflı olmasına, çocuk sahibi olmak konusundaki arzuları doğrultusunda belirlenir. Tüm yumurtalık kitlelerinin yaklaşık %15-25i habis karekterdedir.Bu oran çocuklarda ve menopoz sonrasındaki bayanlarda yüksektir.Küçük ve tümör belirleyicileri temiz olan kist vakalarında tıbbı tedavi tercih edilir.Ancak ileri yaş grubunda yani menopoz ve öncesi dönemde ise daha az büyüklükte olsa dahi cerrahi girişim içn yeterli nedendir.Çünkü bu yaş grubunda habaset ihtimali daha fazladır.
      Ameliyata karar verdiğimizde yaşa ve kistin özelliklerine uygun olan operasyon tipi belirlenir.Uygun vakalarda laparoskopi tercih edilmektedir.En büyük avantajı hastanede kalış ve iyileşme süresinin oldukça kısa olmasıdır.